Scandinavian Steel Construction (SSC) – on pikaajalise kogemusega 100% Eesti kapitalil põhinev metallitöötlemis-ettevõte. Tegeleme ehitusettevõtetele ja ka eraisikutele metallkonstruktsioonide valmistamise ja paigaldamisega. Töid teostame tellija jooniste ja eskiiside järgi,kuid pakume ka projekteerimis teenust. Meie tooteid on võimalik valmistada erinevatest materjalidest, vastavalt kliendi soovidele, tavaliselt terasest, roostevaba terasest poleerituna või harjatuna, alumiiniumist. Toodete pinnakattena kasutame erinevaid lahendusi vastavalt kliendi soovile, nagu näiteks värvid, pulbervärvid ja kuumtsinkimine.

SSC on väljatöötanud kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu ja tööohutuse poliitika

SSC peamised kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu- ja tööohutusalased põhimõtted ja suunad on järgmised:

 • Arvestame ja analüüsime pidevalt klientide soove, nõudmisi, ettepanekuid ja vajadusi, eesmärgiga vastata klientide ootustele ja võimalusel neid ka ületada;
 • Täidame kõiki kehtivaid õigusakte ning arvestame tulevikunõuetega;
 • Täidame integreeritud juhtimissüsteemi nõudeid ning parandame seda pidevalt;
 • Tööde teostamisel rakendame kompetentseid isikuid ning koolitame pidevalt töötajaid nende kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu- ja tööohutuse alase teadlikkuse tõstmiseks;
 • Teeme koostööd vaid positiivse hinnangu saanud alltöövõtjate ja tarnijatega;
 • Kasutame loodusressursse optimaalselt;
 • Kasutame materjale ja tehnoloogiaid, mis reostavad keskkonda võimalikult minimaalselt ega oma kahjulikku mõju inimeste tervisele ning teavitame sellest ka oma kliente ja äripartnereid;
 • Rakendame meetmeid keskkonna saastamise vältimiseks ning töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseks.

 

Kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu ja tööohutuse poliitika ning eesmärgid vaadatakse üle ja vajadusel täiendatakse vähemalt üks kord aastas ja edastatakse kõikidele töötajatele. Kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu ja tööohutuse poliitika elluviimiseks on loodud eesmärkide süsteem, mis tagab ettevõtte arengu.
Oleme orienteeritud oma klientide rahulolule ning meie igapäevatöö aluseks on järgmised põhimõtted:

 • meeldiv suhtlus ja pühendumine
 • asjaajamise kiirus ja lihtsus
 • kohusetunne
 • kindlad kokkulepped

 

Meie tegevuse eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset tulemust, usaldusväärsust ja pikka ärisuhet;
arendada ühteaegu nii ettevõtet kui ka töötajaid, et luua kaasaegseid lahendusi

Kõik meie töötajad, alates paigaldusmeeskonnast ja lõpetades juhtkonnaga, moodustavad noore, ambitsioonika ja teotahtelise meeskonna. Koos töötades suudame saavutada kõik püstitatud eesmärgid. Meie motiveeritud töötajad tunnevad alati tööst rõõmu ja on uhked oma saavutuste üle. Töötajate pädevuse tagavad koolitused ja aastatega kogutud praktilised teadmised. Väärtustades oma töötajaid tagame ohutu töökeskkonna. Ohutu töökeskkonna säilitamiseks minimeerime riske, jälgides töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid.